Wacław Kruczkowski

Popularny „Wacuś” urodził się w 1932 roku we Lwowie. Mając zaledwie 13 lat w 1945 roku przybył wraz z rodziną na Górny Śląsk. Początkowo zamieszkali w Gliwicach, by od 1946 roku na stałe osiąść w Bytomiu. Jeszcze w okresie pobytu we Lwowie zaczął uprawiać sport. Jego zainteresowaniem cieszyła się przede wszystkim piłka nożna – jakże często można było go spotkać na lwowskich placach i boiskach szkolnych, gdzie rozgrywano mecze pomiędzy ulicami, względnie między klasami. W Bytomiu zapisał się do Polonii. Początkowo grał w drużynach młodzieżowych, by później stać się zawodnikiem drużyny rezerwowej W latach 1953 do 1955 odbywał służbę wojskową w Pile, gdzie uczestniczył w rozgrywkach piłkarskich pomiędzy jednostkami w ramach Mistrzostw Wojska Polskiego.

Po powrocie do Bytomia grał jeszcze w Polonii. Następnie Zarząd Polonii oddelegował go na kurs sędziów piłki nożnej (w owym czasie kluby były zobowiązane do delegowania swych przedstawicieli na kursy sędziowskie). 24.04.1958 roku ukończył kurs sędziów piłki nożnej.

Był zdolnym i ambitnym sędzią co pozwoliło mu zrobić karierę w nowym wcieleniu. Szybko awansował na arbitra mogącego prowadzić spotkania najwyższego szczebla. W okresie późniejszym był kwalifikatorem – obserwatorem sędziów na zawodach wszystkich szczebli. Posiada najwyższe honory sędziowskie, jest „Sędzią Zasłużonym” , a od 1984 r. „Sędzią Honorowym”. Przeprowadził 2350 zawodów wszystkich klas rozgrywkowych. Po zakończeniu czynnej kariery sędziowskiej, od 1998 roku przez kilka lat był członkiem zarządu Polonii Bytom, a zarazem sprawował funkcję kierownika pierwszej drużyny.

Wszystkie filmy

bydziehaja.pl

Miejsce na twoją reklamę